Serveis informàtics a Barcelona i Girona Serveis informàtics a Barcelona i Girona

Serveis informàtics a Barcelona i Girona

Serveis informàtics a Barcelona i Girona

Què li dóna el BaaS?
Motius per canviar a un altre manera de treballar.

Presència corporativa
Tot el desplegament es fa dins el seu domini i amb la seva imatge.

 • Accés a la web i a l'entorn privat integrat en el seu domini.
 • Totes les notificacions de sistema, newsletter i sistemes de seguretat integrat en el seu servidor web.

El BaaS s'integra en la imatge de la seva empresa. Els equips de treball inclouen dissenyadors per facilitar la tasca d'integració.

Tota la seva capacitat
Sense llicències per usuari.

 • Tots els contactes de la base són usuaris potencials.
 • La imaginacio i l'espai en disc són els límits.

El software del BaaS és codi font obert, distribuït per una fundació catalana dedicada a la obra social cultural. Vegi més informació i la llicència a Fundació.

Base de contactes organitzada
Digui tot el que sap d'un contacte, tot.

 • Qualsevol dada usant connectors.
 • Múltiples adreces.
 • Relacions entre contactes, empreses, seus, ...
 • Documents adjunts.

Millor relació amb els seus contactes
Més sensació de tecnologia.

 • Gestió d'incidències i millores.
 • Documentació en línia, sense configuracions extres.
 • Permetre l'accés a les dades compartides és tan senzill com associar un contacte a un grup social, per exemple: Clients

Bases documentals allà on les necessiti
Documentació organitzada segons el seu sistema de treball.

 • Qualsevol entitat del sistema pot tenir bases documentals adjuntes.
 • Tot són entitats: contactes, contractes, documents, projectes, incidències, ...
 • Tots els documents tenen gestió de versions.

Aïllament de responsabilitats, contingut personalitzat
Usuaris assignats a grups socials i participacions.

 • Controli què pot fer un usuari, assignant-lo a grups socials.
 • Controli què pot veure un usuari, fent-lo participar.
 • Controli què a fet un usuari, mirant el registre d'accions.

Qui utilitza el BaaS?

Petites empreses i autònoms
Màxim control sense fer més feina.

Per a la petita empresa i els autònoms, el BaaS els hi permet tenir tot el control de la seva activitat. Com la comptabilitat es genera sola a partir dels documents entrats, al mateix moment que es factura o es rep material, també s'està fent comptabilitat.

Sense cap altre esforç, els clients rebran les factures per correu i podran consultar al BaaS el seu estat de comptes.

De la mateixa manera, els tickets d'incidències arribaran als interessats sense haver de fer cap acció especial.

Empreses de serveis
BaaS està pensat per donar valor afegit als serveis.

La creació de serveis dins el BaaS permet afegir canals de comunicació amb els seus clients que fins ara no hauria cregut al seu abast.

 • Historial de feines fetes, amb base de coneixement incorporada.
 • Seguiment d'incidències, millores. Compatible amb controls de qualitat.
 • Resum de client amb dades no sensibles, auto-generat.

Advocats i professionals independents amb gestió d'expedients
Relació amb procuradors i clients

Per advocats i d'altres professionals independents, els dossiers del BaaS es transformen fàcilment en expedients.

L'avantatge d'usar els expedients del BaaS és tota la funcionalitat dels mòduls.

 • Documentació adjunta, amb tots els graus de privacitat.
 • Dietari, amb apunts que permeten comentar i adjuntar documentació.
 • Base històrica completa dins el núvol.

Botigues on line
Les vendes per internet completament integrades.

El mòdul de gestió i comptabilitat inclou productes i serveis. Aquests poden exposar-se a la web i usar la plataforma de pagament estàndard del banc per gestionar els cobraments.

El client rep la factura en el moment de la compra i el propi BaaS gestiona la preparació i entrega dels productes venuts, informant als usuaris.

Associacions de tot tipus
Socis, col·laboradors i simpatitzants més actius.

Mitjançant el registre d'usuaris, les associacions poden mantenir una base d'usuaris completament auto-gestionada. Els mòduls del BaaS permeten realitzar, en línia, feines rutinàries que d'altre manera serien impossibles.

Usant la base documental del BaaS, les associacions poden comunicar molt més fàcilment amb els seus socis i col·laboradors. Alguns exemples serien:

 • Publicacions, en la web i newsletter per correu.
 • Estatuts, actes...
 • Participació activa en votacions, noves propostes...

Clusters amb gestió de la innovació
Gestiona projectes d'innovació fent col·laborar als interessats.

Per a la gestió de la innovació, els projectes del BaaS permeten col·laborar usuaris dins un entorn controlat i eficient.

Com tots els mòduls del BaaS estan integrats, la gestió de comissions és una extensió de la base de contactes. Totes les eines que funcionen per aquesta, funcionen en l'entorn de col·laboració.

 • Notificacions.
 • Convocatòries.
 • Participacó en l'activitat del projecte.